Actueel

Inspiratiestudie Arnhem-Zuid: nieuwe toekomst voor oude wijk

  • Actueel
  • Inspiratiestudie Arnhem-Zuid: nieuwe toekomst voor oude wijk
Datum: 30 juni 2021

Hoe sluit je wijken uit de jaren 60 en 70 in Arnhem-Zuid beter aan bij deze tijd? De woonbehoefte alleen al is nu heel anders dan die van een halve eeuw geleden. En daar komen opgaves op het gebied van leefbaarheid en energietransitie nog eens bij. Daarom is gemeente Arnhem een inspiratiestudie gestart, samen met Atelier Rijksbouwmeester, diverse bureaus en wijkbewoners. De uitkomsten hiervan vormen een gezamenlijk uitgangspunt voor de toekomst van deze wijken.

Kirsten van Rijen, ontwikkelmanager bij gemeente Arnhem:

 ‘We tekenen eerst samen het verhaal van de wijk op. Omdat bewoners zich ook in de toekomst moeten blijven herkennen in hun eigen wijk.’

Verhaal van en voor de wijk

Dat verhaal omvat veel aspecten, waaronder die van de zorgbehoeftes. Van Rijen: ‘Arnhem-Zuid vergrijst, terwijl er ook instroom is van andere kwetsbare groepen. Mensen met ggz-problematiek, eenzaamheid en in een sociaal isolement. Hoe breng je dit samen met de andere opgaves die er liggen? We kijken bijvoorbeeld alvast naar mogelijk nieuwe, groene ontmoetingsplekken. Zodat wijkbewoners elkaar straks makkelijker kunnen treffen, in een duurzame leefomgeving, en er zo meer verbinding in de wijk ontstaat.’ De resultaten van de inspiratiestudie worden in juli 2021 voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarna zal duidelijk worden of deze uitkomsten omgezet worden naar een project met concrete vervolgacties.