Actueel

Hulp geboden bij de realisatie van flexwoningen

  • Actueel
  • Hulp geboden bij de realisatie van flexwoningen
Datum: 22 juni 2023

Eén van de oplossingen voor het woningtekort is om versneld flexwoningen te bouwen. Deze woningen zijn flexibel inzetbaar, geschikt om op tijdelijke beschikbare locaties te plaatsen en herbruikbaar. De realisatie is vanwege het innovatieve ontwerp- en productieproces duurzaam en van goede kwaliteit.

De Uitvoeringsorganisatie Versnelling Tijdelijke Huisvesting (UVTH) gaat gemeenten, provincies, woningcorporaties en andere partijen hierbij helpen.

Ze bieden ondersteuning bij juridische procedures, bij het rondkrijgen van een business case, de inventarisatie naar geschikte locaties en het bevorderen van de samenwerking. Ook helpt UVTH bij het gebruik maken van verschillende versnellingsmogelijkheden.

UVTH heeft in de basis vier instrumenten welke tijdens de actieve begeleiding van projecten gebruikt worden om tot versnelling van projecten te komen:

  • RO procedures: ondersteuning bij inrichten van / optimaliseren van RO procedures;
  • Financieel: mogelijk financiële bijdrage aan projecten en bijdrage via garantstelling indien geen vervolgexploitatie kan worden gevonden (deze bijdragen worden door BZK vastgelegd in regelingen, deze regelingen worden op dit moment opgesteld en (de voorwaarden) zijn inhoudelijk nog niet volledig uitgekristalliseerd);
  • Expertise: tot op heden hebben heeft UVTH vele projecten begeleid. Deze kennis en expertise opgedaan bij andere projecten gebruiken ze om tot versnelling te komen bij andere projecten;
  • Netwerk: indien tegendruk ontstaat op projecten die voor doorloopsnelheid ongewenst is, dan kunnen we het netwerk inzetten om snelheid te behouden.

Vind hier meer informatie en meld je project aan.