• Actueel
  • Hoe gaan we meer circulaire woningen bouwen?
Datum: 08 juli 2021

Actueel

Hoe gaan we meer circulaire woningen bouwen?

Vanaf 2019 zetten we er vol op in om als Groene Metropoolregio dé (inter)nationale circulaire topregio te worden. Eén van de thema’s waarin we willen excelleren, is circulair bouwen. Daarom hebben we hierover afspraken met Rijk en provincie gemaakt in de Woondeal.

Om deze afspraken verder uit te werken en in de praktijk toepasbaar te maken is het belangrijk om circulair bouwen te operationaliseren. Daarvoor werken we aan een ‘circulaire impactladder’. Met de ladder kunnen circulaire producten en concepten voor woningbouw worden gewaardeerd. Vervolgens kan via de tool inzicht bieden over hoe circulair te bouwen én te sturen op circulair ontwerpen. Deze tool wordt praktisch bruikbaar als sturings- en monitoringsinstrument. We willen immers een vliegende start maken.

Duurzame gedachte

Het consortium bestaande uit C2C ExpoLAB, Madaster en Volantis BV neemt deze uitdaging nu met enthousiasme aan. Er wordt een impactladder ontwikkeld die inspeelt op de bestaande ontwikkelingen op het gebied van circulair bouwen, maar daarnaast verder gaat met de praktische vertaalslag zodat de regio aan de slag kan en koploper blijft. Marktpartijen, corporaties en gemeenten geven bij ontwikkeling van de ladder tussentijds reflectie vanuit de tempotafel ‘groen en circulair’. Met de impactladder kan de grote opgave voor te bouwen woningen vanuit een duurzame gedachte in de praktijk gebracht worden.