• Actueel
  • Hernieuwde samenwerking met provincie en The Economic Board
Datum: 06 oktober 2021

Actueel

Hernieuwde samenwerking met provincie en The Economic Board

De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, de provincie Gelderland en The Economic Board zijn van plan een hernieuwde samenwerking aan te gaan met het Bestuursakkoord regio Arnhem-Nijmegen.

Bestuursakkoord regio Arnhem-Nijmegen

In dit Bestuursakkoord spreken de drie organisaties af dat ze de komende tien jaar intensief gaan samenwerken in de regio Arnhem-Nijmegen. Ze hebben stevige ambities, zoals de regio laten doorgroeien naar een regio van internationale betekenis en naar dé circulaire topregio. Ook willen ze dat er een goede balans blijft tussen levendige stedelijkheid en ontspannen leefkwaliteit. Juist dat is immers wat de regio Arnhem-Nijmegen zo uniek maakt. Ondertekening van het Bestuursakkoord en de bijbehorende Investeringsagenda regio Arnhem-Nijmegen 2022 vindt plaats begin volgend jaar, als de begrotingen van de organisaties zijn vastgesteld. In de Investeringsagenda staat hoe ze in 2022 aan hun ambities gaan werken.

Enthousiast over resultaat

De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, provincie Gelderland en The Economic Board hebben het afgelopen jaar samen de werkafspraken op papier gezet. Uiteindelijk is ervoor gekozen de investeringen te ordenen aan de hand van vijf regionale opgaven. Ben Geerdink leidde als vicevoorzitter de vergadering van 24 september waarin de board het Bestuursakkoord en de bijbehorende Investeringsagenda regio Arnhem-Nijmegen 2022 vaststelde: “Het was mooi om te zien hoe enthousiast de boardleden tijdens de laatste vergadering reageerden op de uiteindelijke versies. Beide documenten stralen gelijkwaardigheid tussen de partners uit en bevatten duidelijke ambities met concrete projecten. Precies wat we als regio nodig hebben.”