Actueel

Grote coalitie - inclusief regio - wil nationaal fietsplan én Europese miljoenen

  • Actueel
  • Grote coalitie - inclusief regio - wil nationaal fietsplan én Europese miljoenen
Datum: 16 december 2021

Een grote coalitie van onder andere zeventien gemeenten, twaalf provincies  en de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen roept in een brief het Rijk op werk te maken van een nationaal fietsplan. Bovendien roepen wij het Rijk op om boter bij de vis te doen. We willen namelijk dat het Rijk miljoenen uit het Europees Herstelfonds oormerkt voor fietsinfrastructuur.

Nederland staat voor een grote verstedelijkingsopgave. Zeker in de grote steden is er sprake van grootschalige woningtekorten, en de komende jaren zal er flink gebouwd moeten worden. “Om de klimaatdoelen te bereiken én nieuwe woningen bereikbaar te maken moeten wij teruggrijpen naar een oer-Hollandse oplossing; de fiets!” zegt Esther van Garderen, directeur van de Fietsersbond. “Ook voor het bereikbaar houden van de voorzieningen buiten de steden is de fiets onmisbaar”. Bovendien is fietsen erg gezond en draagt fietsen bij aan onze verkeersveiligheidsdoelstellingen.

Meer dan zeven miljard euro nodig

Het Rijk heeft eerder afspraken gemaakt met provincies en regionale partijen om een Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF) te ontwikkelen. De provincies en regio’s hebben hun huiswerk gedaan en hebben miljoenen gereserveerd maar wachten nu op het Rijk om door te kunnen pakken. De formatie heeft dit proces vertraagd waardoor er ook geen zicht is op geld voor de uitvoering van al de plannen. Om de fietsinfrastructuur van de toekomst aan te leggen, waar bijvoorbeeld veel barrières van rijksinfrastructuur te slechten zijn, is namelijk tot 2027 meer dan zeven miljard euro nodig.

Herstelfonds

Het Europees Herstelfonds, waarin 6 miljard omgaat, moet gedeeltelijk soelaas bieden: de coalitie roept het Rijk daarom op om de fiets een prominente plek te geven in het Europese miljardenfonds. “Een plek voor de fiets in het Europese herstelplan ligt voor de hand. Het nationale herstelplan moet namelijk voor minimaal 37 procent worden besteed aan klimaatdoelen. De fiets is hiervoor een logisch middel, terwijl het ook geschikt is om nieuwe woningbouw te ontsluiten en te voldoen aan de eisen vanuit Brussel.” aldus Gerard Slegers, dagelijks bestuurslid van de Vervoerregio Amsterdam.

België heeft deze boodschap alvast begrepen, door zeven procent van het herstelplan te reserveren voor fietsprojecten (411 miljoen euro). Het zou een goede zaak zijn als de Nederlandse regering ook een belangrijke positie voor de fiets inruimt in het nationale herstelplan. Wanneer mensen meer fietsen draagt dit bij aan de energietransitie, terwijl het ook een belangrijk middel kan zijn in de verstedelijkingsopgave. De fiets maakt Nederland groener en toekomstbestendiger – precies waar het Europees Herstelfonds voor bedoeld is.

Grote coalitie

De coalitie bestaat uit de Fietsersbond, de Vervoerregio Amsterdam, de provincies Noord-Brabant, Limburg, Zeeland, Zuid-Holland, Overijssel, Drenthe, Groningen, Friesland, Utrecht, Flevoland, Gelderland en Noord-Holland en de gemeenten Amersfoort, Amsterdam, Houten, Apeldoorn, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Goes, Groningen, Den Bosch, Utrecht, Leiden, Nijmegen, Maassluis, Rotterdam, Tilburg, Zwolle en de Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen.

Deze brief heeft de coalitie verstuurd aan de minister en staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat