Actueel

Groene Metropoolregio krijgt 1,3 miljoen euro om culturele infrastructuur te versterken

  • Actueel
  • Groene Metropoolregio krijgt 1,3 miljoen euro om culturele infrastructuur te versterken
Datum: 15 juli 2022

De Provincie Gelderland stelt 1,3 miljoen euro beschikbaar om de culturele infrastructuur in de Groene Metropoolregio te versterken. “Ik ben heel blij dat we met dit geld de cultuursector gaan versterken op het gebied van innovatie en educatie. Ook amateurkunst krijgt extra ondersteuning”, zegt Noël Vergunst, wethouder gemeente Nijmegen. “Hiermee gaan we de culturele sector helpen sterker en toekomstbestendiger te worden: van cultuur- en erfgoed, van amateur tot professional. En dat is hard nodig, want de effecten van corona zijn nog steeds voelbaar.”

Samen met de provincie en de cultuursector gaat de Groene Metropoolregio zorgen voor meer binding binnen deze sector. De afgelopen periode is gekeken naar de behoefte binnen de cultuursector en nu kunnen de partijen samen daadwerkelijk verder gaan met het uitwerken van de plannen van het transformatievoorstel cultuurregio 025. Bij de totstandkoming van dit plan zijn verschillende culturele instellingen en ondersteuningsinstellingen voor cultuur en erfgoed geraadpleegd. Zij werken al aan de verdere uitwerking van dit plan en gaan dit voor een groot deel uitvoeren.

Dimitri Horsthuis, wethouder gemeente Overbetuwe: “Binnen de regio hebben we elkaar nodig, ook op het gebied van cultuur. Voor amateurkunstverenigingen en scholieren zijn grote culturele organisaties zoals Oostpool, Introdans maar ook laagdrempelige theaters zoals De Kik en kleine regionale musea zoals het Tempel | Kerk Museum een inspiratiebron. Andersom hebben de grote culturele instellingen baat bij een bloeiend cultureel verenigingsleven en bij cultuureducatie voor scholieren als vijver voor talent, publiek en vrijwilligers. Deze bijdrage van de provincie geeft een impuls aan de verdere regionale samenwerking in cultuurregio 025, zodat professionele organisaties en amateurkunstverenigingen elkaar nog beter kunnen versterken.”