Actueel

Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen: Groene Groei voor Nederland

  • Actueel
  • Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen: Groene Groei voor Nederland
Datum: 21 november 2023

De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen is met ruim 800.000 inwoners in onze 18 gemeenten de vijfde Metropoolregio van Nederland. Kenmerkend voor onze regio is het rivierengebied. De grote rivieren zorgen voor nauwe verbindingen met economische en culturele centra langs de Rijn. De regio heeft mooie natuur en een prachtig landschap.

Ook is onze regio wereldwijd sterk op het gebied van Energy, Health en Hightech, bekend onder de naam Lifeport. De combinatie van levendige steden, hoogwaardige kennisinstellingen, innovatieve werklocaties en een krachtig landelijk gebied maakt onze regio bijzonder. Dit samen maakt ons een van de meest toekomstbestendige regio’s van het land.

Actie nodig!

Onze groeicapaciteit willen we optimaal benutten maar daarvoor is op korte termijn wel actie nodig. De energie-, circulaire- en digitale transitie en de transitie in de gezondheidszorg gaan het dagelijks leven én de toekomst ingrijpend veranderen. Onze regio heeft hoge woningtekorten en mobiliteits- en leefbaarheidsproblemen, vergelijkbaar met het westen van het land.

Oproep aan nieuwe kabinet

Bovenstaande problemen drukken op het welvaartsniveau van de regio. De ontwikkelingen en groei gaan zo snel, dat het vraagt om actie en investeringen vanuit het Rijk en samenwerking met alle overheidslagen. Met de Tweede Kamerverkiezingen opkomst vragen wij het nieuwe kabinet te investeren in het volgende:

  1. Investeer in de benodigde schaalsprong (woningbouw/mobiliteit) van onze toekomstbestendige regio.
  2. Stop verdere verslechtering van de natuur en investeer in het groen en blauw van deze Metropoolregio.
  3. Help de economische potentie toekomstbestendig te ontwikkelen om het brede welvaartsniveau in de regio te verbeteren.
  4. Continueer de bijdragen in de innovaties en transities in Energy, Health en Hightech.
  5. Lever een bijdrage aan toekomstbestendig maken van de energie infrastructuur. Als we in onze regio niet investeren in de energietransitie, dan zit onze regio op slot!

Gerelateerd nieuws