Actueel

Gemeenten in Groene Metropoolregio kopen 100 procent lokaal opgewekte groene stroom in

  • Actueel
  • Gemeenten in Groene Metropoolregio kopen 100 procent lokaal opgewekte groene stroom in
Datum: 01 maart 2022

Zestien gemeenten uit de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen maken vanaf nu voor 100 procent gebruik van groene elektriciteit. En dat kopen zij van hun eigen inwoners. Na vijf jaar is het de gemeenten in de Groene Metropoolregio, samen met Greenchoice en Wiek-II gelukt dat alle gemeentelijke gebouwen en voorzieningen alleen lokaal opgewekte groene stroom gebruiken. “Ik ben trots op dit gezamenlijke resultaat”, aldus een enthousiaste wethouder Joa Maouche, “waarbij we de stroom gebruiken die onze eigen inwoners opwekken.”

Uitdaging

“Vijf jaar geleden namen zestien gemeenten uit de regio Arnhem-Nijmegen de stap om niet meer afzonderlijk, maar samen duurzaam elektriciteit in te kopen”, vertelt Joa Maouche over de beginperiode. Hij is wethouder van de gemeente Renkum en binnen de Groene Metropoolregio bezig met de overgang naar duurzame energie. De gemeenten daagden de aanbieders via een Europese aanbesteding uit, om 100 procent van de stroom uit nieuwe duurzame bronnen in de regio te leveren. Dit was de eerste aanbesteding in Nederland waarin dit zo expliciet werd vastgelegd. Niet eerder is door gemeenten de inkoop van elektriciteit gekoppeld aan duurzaam opgewekte stroom in de regio. 

Ambitie

Het aanbod van Greenchoice (voorheen De Groene Stroomfabriek) en Wiek-II kwam als beste uit de bus. Bij de start van de samenwerking werd 20% van de stroom lokaal geproduceerd. Dit kwam van wind- en zonneparken, met lokale energie-initiatieven, van Wiek-II. De overige 80% van de stroom bestond uit groene stroom van Greenchoice, van Nederlandse bodem. De ambitie van de gemeenten in de Groene Metropoolregio ging verder: namelijk om alle stroom die de gemeenten verbruiken binnen vijf jaar uit 100 procent lokale duurzame bronnen te laten komen met nieuwe lokale projecten. De gemeenten verbruiken zo’n 80 GWh per jaar, voor onder andere de gemeentehuizen, wijkcentra, sport­accommodaties, verkeerslichten en lantarenpalen.

Lokale groen stroom

Samen met onder meer Wiek-II zijn verschillende wind- en zonneparken en zonnedaken gerealiseerd om de gemeenten in de Groene Metropoolregio van lokale groene stroom te voorzien. Onder andere via Windpark en Zonnepark Koningspleij, Solarpark Lingewal, Windpark Nijmegen-Betuwe, Drijvend zonnepark Lingewaard en zonnedaken in Berg en Dal. Greenchoice koopt deze lokale groene stroom in en is uiteindelijke de stroomleverancier van de gemeenten. De projecten die lokale energie leveren zijn meestal in eigendom van lokale energie-coöperaties. Een deel van de opbrengst komt via een Omgevingsfonds ten goede aan de omgeving van de projecten. Ook het onderhoud van de wind- en zonneparken is zoveel mogelijk lokaal uitbesteed. Op deze manier profiteren inwoners en lokale partijen zoveel mogelijk. Nu de doelstelling is gehaald, hebben de gemeenten de samenwerking met Greenchoice verlengd met nog eens vijftien jaar.