• Actueel
  • Extra €250.000 beschikbaar voor versnelling woningbouw
Datum: 27 september 2022

Actueel

Extra €250.000 beschikbaar voor versnelling woningbouw

Er is opnieuw €250.000 beschikbaar voor het krijgen van adviezen voor de versnelling van de woningbouw in de regio Arnhem-Nijmegen. Hiermee kunnen adviseurs van Arcadis en Over Morgen gemeenten helpen bij knelpunten rondom woningbouw. 

Direct populair

Afgelopen januari ging de Flexpool van start: een flexibele pool van ervaren adviseurs van Arcadis en Over Morgen die met korte adviestrajecten gemeenten helpen bij de versnelling van de woningbouw. Direct bij de eerste uitvraag bleek het project populair. In totaal werden er 16 projecten geselecteerd, verspreid over 12 gemeenten in de regio. De Flexpool heeft als doel de woningbouwontwikkelingen in de regio te versnellen en zo de afspraken te realiseren die in de Woondeal zijn gemaakt.

Extra budget

Inmiddels zijn de meeste projecten uit de eerste uitvraag al afgerond of in de afrondende fase. Daarom start er een nieuwe ronde, waarin opnieuw €250.000,- beschikbaar is voor adviezen voor de versnelling van woningbouw in de regio. De gemeenten die in de eerste ronde geen aanvraag hebben ingediend krijgen voorrang tot 5 oktober 2022. Direct daarna start ook de inschrijving weer voor andere gemeenten in de regio. Het doel is dat eind november 2022 alle nieuwe Flexpool-projecten van start gaan.

Aanmelden

Gemeenten kunnen zich voor de tweede ronde aanmelden via het formulier op de Flexpool-pagina.

Eerdere projecten

De aanvragen in de eerste ronde varieerden van advies in tenderprocedures en het Didam-arrest tot berekeningen rondom stikstof en geluids- en andere milieunormen. Voor Arnhem en Renkum werd de expertise ingezet om participatietrajecten op te zetten. In andere gemeentes zaten de knelpunten rondom mobiliteit, duurzaamheid, parkeernormen, de samenwerkingen met woningbouwcorporaties en vraagstukken rondom flexwonen. Een overzicht van alle projecten is te vinden in deze presentatie.

Kennis delen

Eén van de doelen van de Flexpool is kennis delen binnen de regio. Zo kunnen de verschillende gemeenten leren van elkaars knelpunten én oplossingen. Zo is er in juni een kennissessie geweest over het Didam-arrest, de tenderstrategie en participatie in gebiedsontwikkeling. Tijdens deze tweede ronde wordt deze kennisdeling verder uitgebouwd. Deels door nieuwe kennissessies, maar ook door het delen van artikelen via de kennisbank van de Groene groeiregio. Vanaf nu delen we regelmatig artikelen waarin we inzoomen op een project of thema vanuit de Flexpool. Houd onze kennisbank daarom goed in de gaten.