Actueel

Even voorstellen: Roland Bus

  • Actueel
  • Even voorstellen: Roland Bus
Datum: 10 juni 2024

“De Groene Metropoolregio kent verschillende grote uitdagingen. Eén van deze uitdagingen houdt mij bezig, de warmtetransitie. We gaan van het aardgas af en over naar andere manieren van verwarmen van gebouwen. Niet alleen omdat aardgas zorgt voor CO2-uitstoot en dus voor opwarming van de aarde, maar ook vanwege de aardbevingen in Groningen (door gaswinning) en omdat we minder afhankelijk willen zijn van bepaalde economieën.”

“De regie voor de warmtetransitie ligt bij gemeenten, zij bepalen waar en wanneer wijken van het aardgas afgaan en over gaan op alternatieven voor de warmtevoorziening. De GMR ondersteunt de gemeenten hierin. Hoe is vastgelegd in de Regionale Energie Strategie (RES). Het is niet alleen een technische uitdaging, maar vooral ook een financiële en sociale opgave. Het Rijk heeft middelen beschikbaar gesteld om deze regionale ondersteuning en samenwerking te versterken. Ik ben op 1 maart 2024 gestart om hier verder invulling aan te geven. Dat doe ik samen met mijn collega’s binnen de GMR RES."

Warmtetransities

“Al sinds 2010 houd ik me bezig met de warmtetransitie. Dat begon met een rol in het warmtenet Nijmegen-Noord. Vanuit de provincie, mijn toenmalige en huidige werkgever, was ik naar voren geschoven om samen met Nijmegen het warmtenet te realiseren. Daarna ben ik ook in andere gemeenten met warmtenetten bezig geweest. De ontwikkelingen gaan langzaam en er komen maar weinig warmtenetten bij. Niet alleen in de GMR, maar provincie Gelderland breed en zelfs Nederland breed. In 2021 kreeg ik opdracht om samen met Alliander een provinciaal warmte infrabedrijf te ontwikkelen om gemeenten te ondersteunen in de ontwikkeling en financiering van warmtenetten. Dit heeft geleid tot het Gelders Warmte Infra Bedrijf (GWIB), in maart 2023 opgericht en sinds 1 januari 2024 operationeel. Voor mij brak de tijd aan om een andere uitdaging te zoeken en die heb ik gevonden bij de GMR."

"Wie ben ik? Ik ben Roland Bus, 47 jaar oud, getrouwd met Annemiek en woonachtig in Huissen. Samen hebben we 2 kinderen, Pepijn (13) en Jente (12). Ik houd van klussen in en om huis, heb mijn huis ook zelf verduurzaamd, tennis, fietsen en wandelen. Ik werk drie dagen in de week voor de GMR en nog een dag in de week voor de provincie Gelderland op het dossier GWIB."