Actueel

Europese projecten rondom Health en Energy ingediend

  • Actueel
  • Europese projecten rondom Health en Energy ingediend
Datum: 11 maart 2022

De nieuwe Europese fondsenperiode is inmiddels goed op stoom. In onze regio wordt dan ook hard gewerkt aan de opbouw van Europese projecten. Daarbij worden inmiddels al mooie eerste resultaten geboekt. Eind februari zijn 2 grote projecten bij de Europese Commissie ingediend met behulp van het nieuwe Interregionale Investeringsinstrument (I3).

Onder coördinatie van de New Energy Coalition uit Noord-Nederland werken verschillende Europese regio’s, waaronder Asturië, Sicilië en Opper-Oostenrijk, samen aan de ontwikkeling van de Europese waterstofmarkt. Het project genaamd ‘Hy2Market’ focust daarin op de commercialisering en schaalvergroting van interregionale Europese innovatieprojecten, in het bijzonder de versnelling van Europese waterstof-waardeketens. Vanuit de Groene Metropoolregio en Oost NL is in de afgelopen maanden een mooie samenwerking met Noord-Nederland ontstaan die er reeds toe heeft geleid dat Firan/Alliander BV en HYET Hydrogen BV in het waterstofproject kunnen gaan meewerken. Deze Arnhemse bedrijven zullen onder meer expertise leveren op het gebied van de productie en opslag van groene waterstof- en de ontwikkeling van beheersystemen. 

Het tweede Europese partnerschap dat in het kader van het Interregionale Investeringsinstrument is opgestart, richt zich op digitale gezondheidszorg. Samen met kennispartners, bedrijven en start-ups uit onder meer Spanje en Slovenië willen Rijnstate en Philips de komende jaren verder werken aan de ontwikkeling van zogeheten virtuele ziekenhuizen. Daarbij wordt bijvoorbeeld ingezet op de verbetering van digitale patiëntcommunicatie en geïnvesteerd in oplossingen gericht op detectie en vroege preventie van gezondheidsklachten.

De Europese Commissie buigt zich in de komende maanden over deze voorstellen. De verwachting is dat de beoordeling in de zomer van dit jaar bekend zal worden. Dan is ook duidelijk of de gevraagde Europese investeringen bij de in het project betrokken partners zullen landen.