Actueel

European Week of Regions and Cities 2021

  • Actueel
  • European Week of Regions and Cities 2021
Datum: 05 juli 2021

In oktober vindt de Europese Week van regio's en steden weer plaats - net als in 2020 volledig digitaal. Het evenement blijft ook in digitale vorm een belangrijke ontmoetingsplek tussen lokale en regionale actoren en vertegenwoordigers van de Europese instellingen.

Workshop "Regions & Urban Nodes contributing to the European Year of Rail"

Op 13 oktober organiseert Bureau Brussel een workshop in het kader van het Europees Jaar van het spoor. De bijeenkomst gaat digitaal tussen 09.30 -11.00 uur plaatsvinden.

Samen met Ile-de-France (Parijs regio), Frankfurt, Polis, ERRIN en hopelijk het Europees Parlement organiseren we een sessie over hoe internationale treinverbindingen bijdragen aan regionale duurzame verstedelijking. In EU termen: stedelijke regio’s gelden als ‘urban node’ op de internationale corridor. Ondersteuning van de EU zou zich dus ook moeten richten op verduurzaming en innovatie die daar plaats vindt, bijvoorbeeld in duurzame regionale logistiek. Dit is een Europese doorvertaling van een oproep die we het aankomend kabinet hebben gedaan: investeer in de Randstad-Arnhem-RheinRuhr corridor (A12 spoorcorridor voor ICE Frankfurt en verder).

Workshop "Digitale transitie in de regio's"

Daarnaast bundelen we wederom de krachten met onze collega-regio's in Oost Nederland. In Th!nk East verband organiseren we een workshop over digitale transitie in de regio's. Vanuit verschillende perspectieven zal gesproken worden over de impact van digitalisering op bijvoorbeeld mobiliteit en de agrarische sector. Vanuit de Groene Metropoolregio zal de aandacht worden gevestigd op het thema 'smart health' waarbij onderwerpen als preventie, datastromen en gezond ouder aan bod komen. En zoals het hoort tijdens de EWRC trekken we daarbij niet alleen met regio's uit Oost Nederland op, maar halen we ook de banden met andere regio's uit Europa weer flink aan.  

Webinar "Green Skills"

Verder staat er een webinar gepland met betrekking tot “LMRO Labour Market Relevance and Ouctomes” in het hoger onderwijs. Ondere andere de HAN en The Economic Board leveren een bijdrage aan dit webinar dat zich richt op de vraag hoe het hoger onderwijs de ontwikkeling van zogeheten ‘green skills’ onder studenten kan verbeteren. Daarbij ook de vraag hoe steden en regio’s deze ambitie kunnen ondersteunen.

European Crossover Drinks

Nu de EWRC virtueel plaatsvindt, zal ook de inmiddels traditionele netwerkborrel in Brussel, georganiseerd door Gelderland en Overijssel, niet doorgaan. Maar niet getreurd, er is een goed alternatief gevonden tijdens het jaarlijkse AEBR congres dat dit jaar van 20 tot en met 22 oktober in Arnhem plaatsvindt. Tijdens de zogeheten European Crossover Drinks op woensdag 20 oktober van 18.00 tot 20.00 uur kunnen bestuurders en medewerkers uit Oost Nederland elkaar dus toch nog ontmoeten!

Aanmelden