Actueel

Een toerist of recreant ziet geen gemeentegrenzen

  • Actueel
  • Een toerist of recreant ziet geen gemeentegrenzen
Datum: 19 mei 2022

Een toerist of recreant ziet geen gemeentegrenzen

Op 19 mei 2022 heeft het Visit Arnhem Nijmegen Congres: ‘Op weg naar een duurzame en toekomstbestendige toeristische sector’ in Van der Valk Hotel Arnhem-Duiven plaatsgevonden. Agnes Schaap heeft daar als opdrachtgever Ontspannen regio het belang van regionale samenwerking op het gebied van Duurzaam toerisme toegelicht: “Een toerist of recreant ziet geen gemeentegrenzen en bovendien groeit de sector en neemt het aantal bezoekers toe. Daarom moeten we samen aan de bak om dit in goede banen te leiden. Als we gebruik maken van elkaars sterke punten en unieke aanbod, kunnen we samen aantrekkelijker worden voor toeristen en (nieuwe) bewoners.” 

Na de plenaire opening waarin naast Agnes Schaap ook Herre Dijkema (Directeur Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen) en Hans Hooft (Directeur Hotel de Wereld, Wageningen) spraken, verdeelden de deelnemers zich over vier deelsessies: Data & Inzicht, Human Capital, Inclusiviteit en toerisme en Belevingsgebieden. In de sessie belevingsgebieden konden we inspiratie opdoen voor het onderzoek naar verhaallijnen (rapportage wordt in oktober verwacht). In die sessie werd gesproken over hoe De Veluwe werkt met belevingsgebieden en wat dat oplevert. Zo kregen de aanwezige ondernemers, bestuurders en partners een goed doorkijkje naar wat er mogelijk is in de komende jaren: onze omgeving gezamenlijk op de kaart zetten, arrangementen en productaanbod op elkaar af  stemmen en zo de verhalen van onze regio te vertellen. Daar sluiten andere ontwikkelingen, zoals de het verder ontwikkelen van het wandelnetwerk in onze regio, naadloos op aan. 

In totaal waren er 90 stakeholders (bestaande uit o.a. ondernemers, beleidsmedewerkers en bestuurders) uit de regio Arnhem-Nijmegen aanwezig. 

We kunnen terugkijken op een succesvolle dag waar veel nieuwe inzichten zijn uitgewisseld.