Datum: 21 januari 2022

Actueel

Economie van de toekomst

Economie van de toekomst

De ambities van de gemeenten in de Groene Metropoolregio zijn hoog. We willen ons nog verder ontwikkelen tot regio van nationale én internationale betekenis, als circulaire topregio van ons land en Europa. Groei is goed, maar dat moet wel op een ‘groene’ manier: meer landschap, meer stad. Samen met het bedrijfsleven wordt hieraan gewerkt. Vanuit de Productieve Regio gaat, naast het belang van het MKB als basis voor de economie, speciale aandacht uit naar de sectoren Energy, Health en Hightech.

Er staan voor 2022 belangrijke keuzes op stapel. In juni wordt het Verstedelijkingsakkoord met het Rijk getekend. Om economie hierin goed te borgen is het van belang een economische stip op de horizon te zetten: wat voor economische regio willen we zijn en wat betekent dat voor de keuzes die we de komende jaren gaan maken? Er is behoefte aan meer inzicht in de economische toekomstverwachtingen. Maar ook: tot welke ruimtevraag leidt dat? Naast input voor de Verstedelijkingsstrategie is dit ook belangrijke input voor de regionale agenda 2023-2025.

De twee opgaven Productieve Regio en de Groene Groeiregio gaan samen met betrokken partners het gesprek aan  over de economie van de toekomst en de ruimtelijke vertaling daarvan.

Buck Consultants International uit Nijmegen is gevraagd om dit proces te begeleiden. Het advies wordt eind maart  2022 opgeleverd.

RPW