Actueel

Economie van de toekomst | De weg naar 2040

  • Actueel
  • Economie van de toekomst | De weg naar 2040
Datum: 15 december 2022

Economie van de toekomst | De weg naar 2040

‘Hoe ziet de economie eruit in 2040?’

Die vraag staat centraal in het onderzoek ‘Economie van de Toekomst’. Met dit onderzoek krijgen we inzicht in de lange termijnontwikkelingen voor onze regio. Op wat voor manier zorgen we voor een goede balans tussen arbeidsplaatsen en woningen? Hoe delen we de beperkte beschikbare ruimte op een slimme manier in? En met welke middelen geven we invulling aan een duurzamere economie?  

Dit onderzoek biedt inzicht in de economie van de toekomst en vormen een stappenplan voor de keuzes richting 2040.