• Actueel
  • De noodzaak van dubbeldoelstellingen en kwaliteit van ruimtelijke ontwikkelingen
Datum: 13 oktober 2023

Actueel

De noodzaak van dubbeldoelstellingen en kwaliteit van ruimtelijke ontwikkelingen

Harriët Tiemens Werkconfentie Deltametropool

Directeur Harriët Tiemens sprak dinsdag 10 oktober in Amsterdam over de ruimtelijke plannen waar de Groene Metropoolregio aan werkt.

Tijdens de werkconferentie ‘Metropolitaan Landschap — Bron voor brede welvaart’ van de Vereniging Deltametropool ging het in haar parallelle sessie over de noodzaak van dubbeldoelstellingen en kwaliteit van ruimtelijke ontwikkelingen.

Voorafgaand aan haar bijdrage sprak Shera van den Wittenboer van het College van Rijksadviseurs over het advies dat het College had gegeven voordat het Nationaal Programma Landelijk Gebied verscheen. Het advies betrof een oproep aan de beleidsmakers om ruimtelijke kwaliteit, schoonheid en dubbeldoelstellingen als toets te gebruiken voor ontwikkelingen in het landelijk gebied.

Meer landschap, meer stad

Hoe hanteert de Groene Metropoolregio dubbeldoelstellingen in de ruimtelijke plannen? “Dat antwoord is eenvoudig”, zegt Harriët Tiemens, “Meer landschap, meer stad is steeds ons uitgangspunt. We proberen als NOVEX gebied met de 26 gemeenten van de Groene Metropoolregio en Regio Foodvalley, twee provincies en vier ministeries in ieder geval de te verwachten ontwikkelingen en opgaven in de woningbouw, mobiliteit, (circulaire) economie en landelijk gebied samen te brengen. De ruimte in onze regio’s is inmiddels zo schaars dat het ‘stapelen’ van de opgaven de enige manier is om ook toekomstbestendig de juiste keuzes te kunnen maken.”
Ze vult aan: “Het is overigens bepaald niet eenvoudig om met alle overheidslagen en sectoren samen tot keuzes te komen. Deze manier van samenwerking moet nog verder ontwikkeld worden. Om uiteindelijk goed afgewogen keuzes te maken, waar ook andere stakeholders dan alleen overheden bij betrokken zijn. Het gezamenlijk programmeren van de opgaven staat nog in de kinderschoenen.”

Ruimtelijke kwaliteit

Een andere vraag die aan de orde kwam: hoe is ruimtelijke kwaliteit geborgd in jullie plannen? Tiemens: “Op deze vraag kon ik helaas minder eenvoudig een antwoord geven. Er is al meerdere keren gesproken over de noodzaak van een ‘kwaliteitstoets’ of ‘kwaliteitsteam’ maar eerlijkgezegd hebben we dat nog niet georganiseerd. Nieuw in te richten gebieden blijken vooral toekomstbestendig als mensen, dieren en planten er fijn en gezond kunnen leven. En dat genoten wordt van de wijze waarop het gebied is ingericht. De ervaring van schoonheid in de directe omgeving geeft veel geluk. Daarom wonen mensen zo graag in onze prachtige regio en is het een gezamenlijke verantwoordelijkheid dit ook voor de toekomst zeker te stellen. Ik dank dan ook de Vereniging Deltametropool dat zij ons gewezen hebben op de noodzaak een vorm van kwaliteitstoetsing te organiseren.”


Gerelateerd nieuws