Actueel

Concept Verstedelijkingsstrategie

  • Actueel
  • Concept Verstedelijkingsstrategie
Datum: 20 mei 2021

De regio's Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en Regio Foodvalley, dragen met de bouw van 100.000 extra woningen bij aan de woningbouwopgave van Nederland. We combineren dat met het toevoegen van meer landschap.

Blijven meespelen

Meer landschap, meer stad lijkt tegenstrijdig maar volgens ons kan het. Hoe? Door slim om te gaan met de ruimte door verschillende functies aan elkaar te koppelen. Denk daarbij aan het optimaliseren van de infrastructuur, het bevorderen van de groei op inbreidingslocaties, het creëren van een aantrekkelijke groene leefomgeving en excellente OV-bereikbaarheid. Hiermee én met de verbetering van grensoverschrijdende bereikbaarheid (ICE) kunnen we nu én in de toekomst blijven meespelen op internationaal schaalniveau. Naast de 100.000 woningen hebben we ook de ambitie om net zoveel banen te creëren.

Concept Verstedelijkingsstrategie

Dit alles staat in het concept van de Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley. Deze is vandaag o.a. aan demissionair minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gepresenteerd. De komende weken wordt deze strategie besproken in de raden van de regiogemeenten. Later dit jaar wordt over de inhoud ervan een akkoord met het Rijk gesloten. Daarmee slaan we als Rijk, provincies, regio’s en gemeenten de handen ineen.