Actueel

Circulaire impactladder stimuleert straks circulair bouwen

  • Actueel
  • Circulaire impactladder stimuleert straks circulair bouwen
Datum: 26 oktober 2021

Een consortium van C2C ExpoLAB, Volantis en Madaster ontwikkelt op dit moment een circulaire impact ladder in opdracht van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. Dit instrument stimuleert het gebruik van circulaire materialen (het wat) en geeft advies en handvatten over de implementatie in elke fase van het bouwproces (het hoe). Deze impactladder is naar verwachting in januari 2022 beschikbaar.

Screenings- en toetsingsinstrument

Afspraken uit de Woondeal dienen in een ‘circulaire impactladder’ geoperationaliseerd te worden. De impactladder is toepasbaar als screenings- en toetsingsinstrument en sluit aan op landelijke ontwikkelingen zoals de Platform CB’23 en de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen. Het maakt het mogelijk een nulmeting te doen en concrete inspanningsafspraken te maken. De impactladder zal worden ingezet als screeningsmethodiek om te bepalen bij welke producten de grootste kansen liggen in diverse stadia van het (bouw)proces. De impactladder kent twee hoofddoelstellingen: het voorkomen van de inzet van primaire grondstoffen (herkomst) en het vergroten van het aandeel van herbruikbare materialen (toekomstwaarde). Ook besteedt de impactladder aandacht aan losmaakbaarheid, toxiciteit, restwaarde en milieu-impact van de te maken keuzes.

Circulaire Impactladder

Think big, act local

Wat de regio betreft gaat de transitie naar een circulaire economie niet snel genoeg. De focus ligt op doen, onder het motto: beginnen is belangrijker dan perfect zijn. De contouren van de impactladder (het wat) zijn gereed en zal met de klankbordgroep worden besproken. De volgende stap is het inzetten van de impactladder in de praktijk. De komende weken staan in het teken van de implementatie: advies en handvatten over het verankeren van circulair bouwen in het (bouw)proces door opdrachtgevers en opdrachtnemers. Bijvoorbeeld door circulair bouwen te borgen in beleid dat fungeert naast het wettelijk kader of privaatrechtelijk in contractuele afspraken. En handvatten om de impactladder in verschillende fases van het bouwproces in te zetten voor monitoring van voortgang en als screenings- en toetsingsmethodiek.

Meer weten?

Stuur dan een mail naar: CCB@groenemetropoolregio.nl.