Actueel

Bushaltes krijgen nieuwe informatiedisplays

  • Actueel
  • Bushaltes krijgen nieuwe informatiedisplays
Datum: 03 maart 2022

De digitale informatieborden bij bushaltes in Gelderland, Overijssel en Flevoland worden vervangen. De borden zijn namelijk verouderd. In de regio Arnhem-Nijmegen betreft het ruim 400 displays. Het werk start vanaf half maart. Als regio zijn we blij met de nieuwe informatiedisplays, omdat ze het reizen met de bus aantrekkelijker en eenvoudiger maken.

Sinds 2009 zijn er verschillende Dynamische Reis Informatie Systemen (DRIS) in de provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland geplaatst. Deze systemen informeren (bus)reizigers via displays op de haltes over de actuele vertrektijden en verstoringen. In Google Maps kun je zien waar een nieuwe digitaal informatiebord komt te staan. Grote borden hebben LED-verlichting, zodat ze minder energie verbruiken. Kleine borden werken op een batterij die door zonnepanelen wordt opgeladen. Bij een aantal bushaltes wordt het oude digitale informatiebord wel weggehaald, maar komt er geen nieuwe terug. Het gaat om haltes waar weinig mensen gebruik van maken. Reizigers vinden de dienstregeling dan in het bushokje of aan de haltepaal bij de bushalte. De dienstregeling staat ook op www.OV9292.nl.

Besproken met regiogemeenten

Gelderland, Overijssel en Flevoland vervangen de DRIS-systemen gezamenlijk omdat ze sinds 2011 samenwerken voor openbaar vervoer (OV-Oost). De provincies hebben het vervangingsproces en het afsluiten of hernieuwen van de beheerovereenkomst afgestemd met de 18 gemeenten van onze regio. De provincie Overijssel heeft, mede namens de provincies Flevoland en Gelderland, een informatiepagina over de nieuwe DRIS ingericht op haar website.