Actueel

Bushaltes in regio krijgen nieuwe informatiedisplays

  • Actueel
  • Bushaltes in regio krijgen nieuwe informatiedisplays
Datum: 25 januari 2021

De provincies Gelderland, Flevoland en Overijssel gaan de informatiedisplays bij bushaltes vervangen. In de regio Arnhem-Nijmegen betreft het 431 displays. Eind 2020 is hiervoor de opdracht gegund; in mei 2022 moeten alle nieuwe displays er staan.

Sinds 2009 zijn er verschillende Dynamische Reis Informatie Systemen (DRIS) in de provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland geplaatst. Deze systemen informeren (bus)reizigers via displays op de haltes over de actuele vertrektijden en verstoringen. De eerste systemen in de drie provincies naderen het einde van hun levensduur, en de eerste contracten lopen oktober 2021 af. Gelderland, Overijssel en Flevoland werken sinds 2011 samen op het gebied van openbaar vervoer (OV-Oost) en gaan de DRIS-systemen daarom gezamenlijk vervangen.

Onmisbare dienstverlening

Uit onderzoeken blijkt dat reizigers de DRIS-displays bij de haltes waarderen en er gebruik van maken. Daarom blijft actuele en betrouwbare reisinformatie via deze displays een onmisbare dienstverlening aan reizigers in onze regio. Zo informeren de displays ook over verstoringen en omleidingen. In de regio Arnhem-Nijmegen gaat het om 431 DRIS-displays. Er is een verkenning uitgevoerd om te bepalen wat voor type display er op een halte nodig is. Per halte is gekeken naar:

  • het aantal instappers
  • het type lijn dat er langs komt
  • of het een knooppunt betreft
  • de ligging binnen of buiten de bebouwde kom
  • de aanwezigheid van een belangrijke voorziening (bijvoorbeeld scholen of zorginstellingen) in de nabijheid.

Elke provincie bepaalt zelf hoe ze de uitkomsten van deze verkenning toepast. In Gelderland komen er grote DRIS-displays op drukke haltes en overzichts- en haltedisplays op knooppunten. Andere haltes krijgen kleine DRIS-displays die energiezuinig en goedkoper zijn. Zie voor meer informatie onderstaande flow-chart met het beleidskader van provincie Gelderland. Op 17 maart 2020 hebben gedeputeerde staten van Gelderland de eenmalige investering en het benodigde jaarlijks beheerbudget vastgesteld. Alle displays krijgen audio voor blinden en slechtzienden: door het indrukken van een knop op (de mast van) het display wordt de tekst op het display 'voorgelezen'. Displays op stationslocaties en knooppunten krijgen een audiovolgfunctie. Hierbij geeft de reiziger een lijnnummer in via een brailletoetsenbord, waarna de audiovoorziening de vertrektijd van de eerstvolgende ritten van die lijn voorleest. Vervolgens krijgt de reiziger bij de betreffende vertrekhalte informatie over eventuele belangrijke wijzigingen van de opgevraagde lijn.

Busstations Arnhem en Nijmegen

Op busstation Nijmegen is specifieke software nodig voor de aansturing van aanwezige systemen, zoals lussen. Het gaat om complexe software, die niet door alle leveranciers van DRIS-displays geleverd kan worden. Daarom wordt hiervoor door de provincies een aanvullende aanbesteding uitgevoerd. Doel is om deze software zo uit te vragen dat deze in de toekomst ook op andere busstations inzetbaar is. De provincie heeft het huidige beheercontract van de DRIS-displays op busstation Nijmegen met 1 jaar verlengd tot 1 februari 2022, met nog een optie tot 3 maanden verlenging. Op busstation Arnhem loopt het beheercontract van de DRIS-displays nog tot september 2027. De implementatieovereenkomst DRIS-displays OV-Oost kent een looptijd van uiterlijk 4 jaar tot 2024. Het is dus niet mogelijk om vervanging van de DRIS-displays op busstation Arnhem via deze implementatieovereenkomst te organiseren. Om die reden heeft de provincie besloten om busstation Arnhem buiten de scope van de aanbesteding van de vervanging van de DRIS-displays te houden.

Kosten DRIS

Provincie Gelderland betaalt de aanschaf, installatie en het beheer en onderhoud van de benodigde DRIS-displays in Gelderland. De kosten van het stroomverbruik van de displays worden betaald door de wegbeheerders. Met gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen was dit voorheen ook al zo afgesproken.

Planning

In de komende maanden maken de provincies afspraken met de gemeenten in een beheerovereenkomst, over werkprocessen en verantwoordelijkheden in het beheer. Denk hierbij aan calamiteiten, het (tijdelijk) verplaatsen van DRIS-displays bij bijvoorbeeld werkzaamheden en evenementen en het plaatsen van nieuwe DRIS-displays. Ook de vormgeving van de displays wordt in de komende maanden verder uitgewerkt. De vervanging van de DRIS-displays wordt nu opgestart en is naar verwachting afgerond in mei 2022.

De provincies hebben deze vervangingsopgave en het afsluiten/hernieuwen van de beheerovereenkomst afgestemd met de gemeenten via de regio-overleggen. Ook met onze Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen is dit onderwerp zorgvuldig besproken. Het streven is om in de regio-overleggen van dit voorjaar de beheerovereenkomst vast te stellen en vervolgens de ondertekening te organiseren. Voor meer informatie kun je contact opnemen met VĂ©ronique Mahu, via vfe.mahu@overijssel.nl.