Actueel

Blog Bestuurlijk overleg Productieve regio

  • Actueel
  • Blog Bestuurlijk overleg Productieve regio
Datum: 08 maart 2022

Martin Som, lid bestuurlijk opgaveteam en wethouder gemeente Montferland, geeft een update over deze opgave.

In het Bestuurlijk Opgaveteam van 24 februari hebben de bestuurders met name uitgebreid gesproken over de regionale agenda. Een agenda met daarin uiteraard de thema’s MKB, de Human Capital Agenda, Duurzame Logistiek, de clusters Health Hightech en Energy en de Werklocaties in de regio. De noodzakelijke ingrediënten voor een goede economische ontwikkeling in de regio.

Vanuit de productieve regio moeten we de focus houden op de sectoren waar hier al kennis en goede ervaring mee is en waar we potentieel meer voor en door onze regio kunnen bereiken. Speciale aandacht is er voor Logistiek, een thema dat per definitie ook raakt aan de Verbonden regio en aan de Circulaire regio onder andere als het om energiegebruik voor transport gaat. Dit vraagt de komende periode dan ook goede afstemming tussen de Bestuurlijke Opgaveteams als het om Logistiek gaat. De productieve regio kan hierin leidend blijven maar om succesvol te zijn moet er wel gewerkt worden aan een integrale benadering, net zoals bij de verstedelijkingsstrategie. Ook na de verkiezingen op 16 maart zal een en ander voortvarend opgepakt moeten worden willen we de regio verder economisch versterken. 

Productieve Regio