• Actueel
  • Blog Bestuurlijk opgaveteam Productieve regio - van logistiek tot Human Capital
Datum: 07 oktober 2021

Actueel

Blog Bestuurlijk opgaveteam Productieve regio - van logistiek tot human capital

Als Productieve regio willen we de economie aanjagen en forse banengroei stimuleren mét verbetering van leefbaarheid. Hier werken we onder andere aan door een Position Paper over efficiënte en schone logistiek op te stellen. Ook werken we aan een Human Capital Agenda, om een wendbare arbeidsmarkt te creëren. Een update van de stappen die we in september zetten.

Logistiek is een belangrijk speerpunt voor onze opgave Productieve regio. Want zonder logistiek staat alles stil in de regio Arnhem-Nijmegen. Een paar voorbeelden: logistiek zorgt voor de bevoorrading van winkels, het thuis bezorgen van medicijnen door de apotheek en de aanvoer van materialen naar de bouwplaats. “We hebben allemaal onze spullen en materialen liefst snel nodig. Maar we willen er zo min mogelijk last van hebben als het gaat om uitstoot en drukte op de weg”, vertelt Brigitte Faber, bestuurlijk eigenaar speerpunt duurzame logistiek Productieve regio. “Dit geldt voor inwoners en voor onze bedrijven. Efficiënte en schone logistiek is dan dé oplossing. Een oplossing die alle vijf opgaven van onze regio nastreven. We hebben daarom het Lectoraat Logistiek en Allianties van de HAN opdracht gegeven om een Position Paper Logistiek op te stellen.”

Logistieke bedreigingen en kansen

De HAN betrekt VNO-NCW, de provincie Gelderland en Logistics Valley bij het opstellen van de Position Paper Logistiek. En tijdens de raadsledenbijeenkomst van de Groene Metropoolregio op 20 september 2021 heeft een groep van raadsleden meegedacht over wat belangrijk is voor de regio. Brigitte blikt terug: “De raadsleden inventariseerden bijvoorbeeld de bedreigingen en kansen als het gaat om logistiek. Het is hierbij vooral duidelijk geworden dat goed nadenken over logistieke oplossingen nodig is voor een goed woon- en leefklimaat in onze regio. Fijn dat er zoveel raadsleden mee wilden denken. Dank daarvoor!”

Als het concept van de Position Paper gereed is, krijgen de gemeenten en de andere stakeholders dit uiteraard voor consultatie aangeboden. Wordt vervolgd dus!

Voor en met 18 gemeenten

We doen ons werk als Groene Metropoolregio voor en met de achttien gemeenten in onze regio. En dus betrekken we ambtenaren en bestuurders van gemeenten om samen stappen te zetten. Zo ook Willy Brink, wethouder economische zaken van gemeente Druten en lid van het Bestuurlijk Opgaveteam Productieve Regio. Willy is nog maar anderhalf jaar geleden tussentijds ingestroomd als wethouder. “Ik ben echt blij verrast over hoe juist in die periode best snel een slagvaardige productieve regio in de steigers is gezet. Aanvankelijk nog ambitieus en abstract, maar de laatste maanden steeds concreter en realistischer. Steeds met corona op de achtergrond, maar vooral ook met het vizier op de komende paar jaar. Er zijn genoeg kansen die in onze regio en die moeten we pakken om niet achter te blijven.”

Human Capital Agenda

Willy en collega-bestuurders bespraken verschillende van deze kansen en andere onderwerpen tijdens het Bestuurlijk Opgaveteam Productieve regio van 22 september. Willy: “Zo gaf Jeroen Herremans van The Economic Board een toelichting op het RaboResearch rapport en welke stappen we als regio kunnen gaan zetten. Daarnaast zijn we als regio gestart met het opstellen van een Human Capital Agenda.” Doel van deze regiobrede Human Capital Agenda is vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in balans brengen en een wendbare arbeidsmarkt creëren. We stellen de agenda op in samenwerking met provincie Gelderland en The Economic Board. “En tot slot hebben we tijdens de bijeenkomst gekeken waar onze lobbydoelen liggen en welke stappen we de komende periode kunnen zetten. Mooi om deel uit te mogen maken van het Bestuurlijk opgaveteam Productieve Regio!”