• Actueel
  • Blog Bestuurlijk opgaveteam Productieve regio: innovatieve oplossingen
Datum: 23 augustus 2021

Actueel

Blog Bestuurlijk opgaveteam Productieve regio: innovatieve oplossingen

Jan van Dellen, voorzitter van de Productieve regio, geeft in zijn nieuwste column een update over deze opgave. “Als regio van achttien gemeenten willen we de groei van bedrijven en werkgelegenheid ondersteunen.”

Sterker en innovatiever

Onlangs sprak ik mijn collega-wethouders uit de regio Arnhem-Nijmegen over de Productieve regio. Niet alleen goed om elkaar weer te zien, maar vooral belangrijk: samen werken we aan het aanjagen van de economie en groei van het aantal banen in onze regio.

We hebben de laatste wijzigingen in de regionale agenda met elkaar besproken naar aanleiding van de zienswijzen van de gemeenten. Deze wordt in augustus aan het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur aangeboden. Een eerste bespreking hebben we gehad over de investeringsagenda die gezamenlijk met provincie en The Economic Board wordt opgesteld.

Groene groei

Ik vind het mooi dat de Productieve regio haar meerwaarde bewijst. Door ons te richten op het ondernemerschap in het midden- en kleinbedrijf, op het juiste onderwijs, op het ontwikkelen van belangrijke clusters als energy en health & hightech, op duurzame logistiek en moderne werklocaties, werken we aan groene, duurzame groei. In al onze initiatieven is The Economic Board een belangrijke factor waarin onze regionale bestuurders zitten van de kennisinstellingen, internationale bedrijven en overheden.

Dit keer bespraken we in de Productieve regio onder meer hoe we het midden- en kleinbedrijf kunnen ondersteunen bij het herstel na de coronacrisis. Nu zijn er verschillende tijdelijke regelingen om de crisis door te komen, maar het is ook belangrijk dat bedrijven straks kunnen groeien, zodat de werkgelegenheid toeneemt. Als gemeenten willen we deze groei samen ondersteunen. Tegelijk zien we nu al arbeidskrapte in een aantal sectoren. Ook die uitdaging gaan we aan.

Krachten bundelen

Als voorzitter van de Productieve regio ben ik trots dat de achttien gemeenten op zo’n positieve manier met elkaar samenwerken. We leren van elkaar, delen onze ervaringen, regelingen en adviezen om daarmee ondernemers nog beter van dienst te zijn in deze coronacrisis. Want door de krachten te bundelen wordt onze regio economisch sterker en innovatiever.


Jan van Dellen
Bestuurlijk eigenaar Opgave Productieve Regio