Actueel

Bewindspersonen op bezoek in regio Arnhem-Nijmegen

  • Actueel
  • Bewindspersonen op bezoek in regio Arnhem-Nijmegen
Datum: 29 maart 2022

Bewindspersonen op bezoek in regio Arnhem-Nijmegen

Op maandag 28 maart brachten ministers Hugo de Jonge en Mark Harbers, staatssecretaris Vivianne Heijnen en gedeputeerden Helga Witjes en Peter Kerris een bezoek aan de regio Arnhem-Nijmegen. Zij bezochten het gebied Kanaalzone/Winkelsteeg in Nijmegen. Bij dit bezoek ontvingen de bewindspersonen het Groene Metropoolregio-huis: duurzaam, circulair en demontabel.

Pijlers

Tijdens het werkbezoek werd een kijkje genomen bij de woningbouwlocatie in Nijmegen West. Daar komen de opgaven van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen samen. Er wordt hard gewerkt aan nieuwe woningen en verbeterde bereikbaarheid, economie en leefomgeving.

In de Woondeal regio Arnhem-Nijmegen is als concreet doel opgenomen om tussen 2020 en 2030 in totaal 35.000 woningen te bouwen. Pijlers van deze Woondeal zijn woningbouwversnelling, betaalbaarheid en conceptueel & circulair bouwen. In de verstedelijkingsstrategie ‘Meer landschap, meer woningen’ wordt zelfs gewerkt aan de randvoorwaarden die nodig zijn voor het realiseren van 60.000 woningen in 2040 (100.000 samen met Regio FoodValley).

Huis

De bewindspersonen ontvingen het Groene Metropoolregio huis. Duurzaam, circulair en zelf in elkaar te zetten. Op de muren van het huis staat wat de regio kan bijdragen aan de opgaven van het Rijk. Alleen door de mobiliteit te verbeteren, circulair te bouwen, de economische clusters én het landschap te versterken, kan de regio Arnhem-Nijmegen de noodzakelijke voorwaarden realiseren voor het bouwen van 60.000 extra woningen in deze regio.

Lees de bijdrage van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen voor ‘groene groei’