• Actueel
  • Bestuurlijk opgaveteam Verbonden regio
Datum: 29 september 2022

Actueel

Bestuurlijk opgaveteam Verbonden regio

Het bestuurlijk opgaveteam (BOT) Verbonden regio heeft een nieuwe samenstelling. Op 29 september 2022 heeft het nieuwe BOT voor het eerst vergaderd. Na een eerste kennismaking, heeft opgavemanager Johan Leferink het BOT bijgepraat over de stand van zaken binnen de opgave en is afgesproken welke bestuurders aanspreekpunt zijn voor welke speerpunt. Er is besproken wat er op de agenda komt van het bestuurlijk platform Verbonden regio van 5 oktober en wat de rol is van het BOT.

Verdeling BOT

Opdrachtgever/voorzitter – Nermina Kundic
Gebiedsgerichte corridor 

  • Spoor – Nermina Kundic
  • Hoofdwegen – Zuidflank en A325 – Wijnte Hol
  • Hoofdwegen – Oostflank en A12/A15 – Toon Albers
  • (H)ov, OV-aanbesteding + regiotaxi/vraagafhankelijk OV – Twan van Bronkhorst

Knooppunten & Hubs – Cilia Daemen
Fiets – Johan Sluiter
Duurzame Mobiliteit & gedrag

  • Programma Slim & Schoon Onderweg – Frans Houben
  • Logistiek + circulariteit/klimaatakkoord – Jeanette Derksen

Overig/integrale opgaven  

  • Verstedlijkingsopgave i.r.t. mobiliteit – Nermina Kundic