Actueel

Behoefteonderzoek expertisecentrum energie voor bedrijven

  • Actueel
  • Behoefteonderzoek expertisecentrum energie voor bedrijven
Datum: 13 mei 2022

Alle gemeenten binnen de Groene Metropoolregio hebben een energieloket om hun burgers bij te staan bij de lastige opgave van de energietransitie. Maar zou zo’n soort voorziening er ook niet moeten komen voor bedrijven? Die vraag heeft het Gelders Energie Akkoord aan de orde gesteld in het rapport Gelderse Energie Expertisecentrum – basisvoorstel. Zij hebben de contouren van een expertisecentrum geschetst waarin bedrijven proactief benaderd worden om hen te ondersteunen bij de vraagstukken op het gebied van de energietransitie. Daarbij gaat het niet alleen om advisering, maar ook het ondersteunen van bedrijven bij het daadwerkelijk realiseren van maatregelen. Dit kan gebeuren door technische en financiële kennis en kunde te bieden bij het (collectief) nemen van energiebesparende maatregelen of het opwekken van duurzame energie.

Op grond van het voorstel van het Gelders Energie Akkoord gaan wij de komende tijd onderzoeken of er binnen onze regio behoefte is aan zo’n centrum. En als die behoefte er is, voor wie het van nut zou zijn en wat het zou moeten bieden? We gaan daarvoor in gesprek met een aantal ondernemersorganisaties en met onze gemeenten. We doen dit samen met RvN@ en met VNO-NCW-midden.

Heeft u ideeën over dit onderwerp of wilt u meepraten? Neem dan contact op met de speerpuntcoördinator energietransitie Henny Pries (06-21940994).