Actueel

Anne Pronk, speerpuntcoördinator energietransitie, stelt zich voor

  • Actueel
  • Anne Pronk, speerpuntcoördinator energietransitie, stelt zich voor
Datum: 24 oktober 2023

In de regio Arnhem-Nijmegen wordt al jaren gewerkt aan circulariteit, verduurzaming en energietransitie. Dit gebeurt door inwoners en door vele partijen, van overheden tot bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, energie coöperaties, etc. Deze regio durft ook de nek uit te steken en onderscheidend te zijn. Wat mooi om hier een steentje aan bij te kunnen dragen.

Sinds kort vervul ik voor 16 uur per week de rol van speerpunt coördinator energietransitie, binnen 'Circulaire Regio'. Ik vervang Henny Pries, zij is tijdelijk uitgevallen. Dank dat ik deze rol mag vervullen. Ik zet me in om de betrokken partijen te verbinden. Ik zorg dat we focus houden 'de goede dingen te doen' en de doelen verwezenlijken. En dat we sàmen werken aan de energietransitie. 

Ik ben geboren en getogen in Nijmegen. Nu woon ik met mijn gezin in Middelaar. De afgelopen jaren heb ik in deze regio allerlei rollen op het gebied van duurzaamheid en energietransitie vervult. Waaronder adviseur bij RHDHV, aanjager Power2Nijmegen, teammanager Ruimtelijk Beleid in Lingewaard en programmamanager duurzaamheid in Lingewaard. Naast deze opdracht heb ik mijn eigen bedrijf in leiderschapstrainingen. Want niet alleen technische oplossingen zijn nodig, maar ook vertrouwen, verbinding, je kwetsbaar kunnen opstellen, van alles om veranderingen voor elkaar te krijgen. Tot binnenkort!