Actueel

Agnes Schaap is graag kartrekker voor cultuur, natuur en recreatie

  • Actueel
  • Agnes Schaap is graag kartrekker voor cultuur, natuur en recreatie
Datum: 19 december 2022

Met de missie om een goede balans te vinden tussen groei in verstedelijking, mobiliteit en economie èn leefbaarheid en levendigheid, heeft Renkumse burgemeester Agnes Schaap een uitdagende opgave. Ze vindt het een mooie aanvulling op haar burgemeestersportefeuille.

“Ik vind het fijn om deze positie te vervullen! Als burgemeester heb je bijvoorbeeld meestal geen cultuur in je portefeuille, terwijl me dat wel interesseert. In de vorige periode had ik ook deze rol. Ik zet me in voor een vitale sector voor recreatie en toerisme. Ook werken we aan complete voorzieningennetwerken in centra, en versterken we onze waardevolle natuur, landschap, cultureel erfgoed en culturele infrastructuur.

Balans

Deze opgave is nieuw en ik ben blij dat hij is toegevoegd. Want er wordt wel heel veel gebouwd, maar we willen ook een goede balans tussen bouw en recreatie en natuur. Al die nieuwe woningen vragen om een fijne omgeving om in te leven. We zoeken een goede balans tussen levendige stedelijkheid en groen. Hoe behouden én versterken we landschappen, natuurwaarden en cultuurhistorisch erfgoed, in combinatie met andere ruimtevragers? Want de stad kan niet zonder het ommeland en het ommeland kan niet zonder de stad. We moeten ook verder kijken dan onze neus lang is, want rivieren kun je zien als scheidslijn, maar laat ze juist de verbinding zijn!

 

Laat rivieren niet de scheidslijn, maar de verbinding zijn

Wie is Agnes Schaap: Agnes Schaap is getrouwd en woont in Oosterbeek. Daar wandelt ze graag en ze geniet volop van de drie kinderen van haar bonusdochter. De verhuizing van het zuiden (Wijchen en Malden) van onze regio naar hier bevalt haar prima.

Groen-blauw raamwerk

Een van de eerste dingen die we hebben bereikt is de ontwikkeling van een groen-blauw raamwerk. Dat is een kaart met de huidige natuurgebieden, cultuurhistorisch erfgoed en landschapszones. Ook het gebruik staat erop en alle mogelijkheden voor versterking en uitbreiding. We hebben dus al aardig beeld van alles wat er is. De balans tussen bouw en recreatie is zo belangrijk: je hebt veel landschap nodig om fijn te kunnen recreëren. Want meer woningen vragen ook om meer ruimte voor recreatie. We moeten echt oog en oor houden voor elkaar en voor de omgeving.

Investeren in cultuur

Gelukkig is ons gebied rijk aan cultuurhistorie. We hebben nogal wat moois te bieden hier: er zijn veel landgoederen en er is veel cultuur. Niet alleen in de steden, maar ook in de regio. Als Groene Metropoolregio hebben we een belangrijke rol om alle ambities die er zijn met elkaar te verbinden en te realiseren. Het kernteam van bestuurders zorgt er ook voor dat we sterk staan. Zo kunnen we meer bereiken dan als gemeente alleen.

Draagvlak en ondersteuning

Het is ook super om te merken dat we steeds meer draagvlak krijgen bij alle gemeenten. Deze samenwerking brengt heel veel. Ik ben ook erg blij met het ondersteunend bureau van de Groene Metropoolregio. Het helpt enorm als je deskundigen in een ondersteunend team kunt raadplegen!”

 

 


Gerelateerd nieuws