Actueel

47 miljoen euro voor verduurzaming Arnhemse woningen

  • Actueel
  • 47 miljoen euro voor verduurzaming Arnhemse woningen
Datum: 19 juli 2021

Ruim 1750 woningen in Arnhem-Oost die kampen met tocht, vocht, schimmel, lage energielabels en achterstallig onderhoud, kunnen worden aangepakt en opgeknapt. De gemeente Arnhem ontvangt vanuit het Volkshuisvestingsfonds van het ministerie van Binnenlandse Zaken 25 miljoen euro voor de verbetering en verduurzaming van de woonkwaliteit en leefomgeving in haar vijf kwetsbaarste wijken.

Samen met geld van de provincie Gelderland, de gemeente Arnhem en een kleine eigen bijdrage van Arnhemmers zelf loopt het bedrag dat wordt geïnvesteerd op tot 47 miljoen euro.

Gezonder woonklimaat

Met het renoveren van de woningen wordt het woonklimaat gezonder en het wooncomfort beter. Woningen worden duurzamer en toekomstbestendiger en de CO2-uitstoot wordt verminderd. Naast de woningen wordt ook de openbare ruimte en het groen in de wijken aangepakt en met het geld kunnen ook panden die voor overlast zorgen door gemeente worden opgekocht. Dit alles om de leefbaarheid in wijken te vergroten.

De aanvraag voor het Volkshuisvestingsfonds past naadloos in de eerder gepresenteerde Arnhem-Oostaanpak. Een afspraak die voortkomt uit de gesloten Woondeal regio Arnhem-Nijmegen (dd. maart 2020).

Lees het persbericht op de website van gemeente Arnhem.