Opgave

Regisseurs Conceptueel & Circulair Bouwen stellen zich voor

Martijn Blankestijn en Robert Mullink zijn de regisseurs van het programma Conceptueel & Circulair Bouwen. Zij zorgen voor de samenwerking tussen woningbouwpartijen en het aanzetten van deze partijen tot conceptueel en circulair bouwen. Martijn en Robert leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de Woondeal-afspraken. Wie zijn ze en wat drijft hen?

Beide regisseurs werken aan het programma Circulair en Conceptueel Bouwen. Hiermee helpen ze bij het duurzaam realiseren van de woningbouwopgave en het versnellen en opschalen van de transitie naar duurzaam bouwen. Hierdoor bouwen we in de Groene Metropoolregio met steeds minder CO2-uitstoot, maken we minder gebruik van schaarse grondstoffen, bouwen we woningen sneller, worden deze betaalbaarder en dragen we bij aan een toekomstbestendige bouwsector. Martijn en Robert werken samen met gemeentes, de provincie, het Rijk, marktpartijen en woningcorporaties.

Martijn Blankestijn

Martijn Blankestijn

“Door kinderen ga je de wereld om je heen met andere ogen bekijken. Inmiddels ben ik trotse vader van Bente en Boris. Hierdoor ben ik tot het inzicht gekomen dat ik een bijdrage wil leveren aan een duurzame en toekomstbestendige leefomgeving. Om die reden heb ik de overstap gemaakt van Heijmans Vastgoed naar adviesbureau Over Morgen, waar ik als adviseur duurzame gebiedsontwikkeling werk aan diverse duurzaamheidsvraagstukken. Ik zie het als een enorm mooie kans én uitdaging om mijn werkervaring in te zetten voor de regionale woningbouwopgave en de transitie van de bouwsector naar conceptueel en circulair bouwen.”

Robert Mullink

“Als leidinggevende heb ik over de hele wereld gewerkt, in de zorg, productie en de olie- en gasindustrie. De afgelopen jaren heb ik voor diverse gemeenten en bedrijven gezorgd voor het ontwikkelen en de uitvoer van conceptueel en circulair bouwen in het binnenstedelijk gebied. Door op deze manier te bouwen is het gelukt om meer woningen te creëren, het woningbouwproces te versnellen en dit ook goedkoper te maken. Zo hebben we bouwmateriaal hergebruikt en daarmee CO2-uitstoot gereduceerd. Mijn kracht ligt in het verbinden en het vormen van coalities zodat plannen worden uitgevoerd en resultaten worden behaald. Ik sta voor het doen!”

Robert Mullink

Meer over Conceptueel & Circulair Bouwen?

Stuur een bericht naar groene-groeiregio@groenemetropoolregio.nl.