Kennisbank

Sneller woningen bouwen? Bekijk dan deze handige tips!

Bij de implementatie van de voorzienbare bouwplicht kunnen gemeenten altijd wel wat extra tips gebruiken. Daarom hebben we in dit artikel een aantal praktische handvatten verzameld die gemeenten helpen bij het versneld realiseren van kansrijke woningplannen.

Tip 1: focus op kwaliteit in beleid

Heb scherp wat je als gemeente wil. Wat is de woonbehoefte? Wat zijn de beoogde kwaliteiten? Wat is er nog nodig, naast de al lopende woningbouwprojecten? Wees duidelijk over de beleidsdoelen, motiveer dit (waar nodig ondersteund door onderzoeken) en verzoek ontwikkelende partijen om te laten zien hoe zij hieraan kunnen bijdragen. Laat zien dat kwaliteit loont. Als initiatieven tot woningbouw aansluiten bij de beoogde kwaliteiten en bijdragen aan de ambities, is het zaak om voortvarend met dat project aan de slag te gaan.

Tip 2: projectcontrol onder controle

Vanaf de start van het project is het belangrijk actief aan tafel te zitten. Faciliteer bij voorbereiding en verdere uitwerking van het project de voortgang. Maak hierover contractuele afspraken en voer vervolgens het gesprek hierover. Blijf vooral ook toezien op nakoming van de verplichtingen en afspraken. Dit is minstens zo belangrijk als het maken van de afspraken zelf. Dossieropbouw en het bijhouden van een logboek vormen hierin belangrijke voorwaarden voor succes.

Tip 3: actief monitoren

Als gemeente sturen op voortgang en realisatie vereist een goede monitoring. Door proactief te handelen en de ontwikkelaar te blijven faciliteren voorkom je vaak vertraging of problemen. Alleen als realisatie echt niet meer mogelijk is of teveel vertraging oploopt, kan de ‘stok achter de deur’ ingezet worden bij de ontwikkelaar die niet presteert. En zo ruimte vrij te maken voor andere ontwikkelpartijen die een beter en meer kansrijk plan hebben.

Meer tips

Meer praktische tips en handvatten voor de voorzienbare woonplicht? Download dan deze handreiking.